C# Odesílání podepsaných zpráv pomocí MailSystem.NET

MailSystem.NET je pokročilá knihovna pro práci s poštovními službami. Odesílání, stahování přes pop nebo imap protokol, zabezpečení apod. To všechno tato knihovna umí a je to s ní velice snadné.

Včera jsem potřeboval otestovat vytvoření zprávy, podepsání x.509 certifikátem, opětovné stažení a ověření podpisu a pravosti certifikátu.

Vytvořil jsem si na to testovací konzolovou aplikaci, na Comodo.com si zdarma za pět minut vytvořil certifikát pro podepisování zpráv.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
static void Main(string[] args)
{
// Create new message.
var message = new Message();
message.From = new Address("xxxxx@gmail.com");
message.To.Add(new Address("xxxxx@gmail.com"));
message.Subject = "Test from xxxxx";
message.BodyText.Text = "test from xxxxx";
message.Priority = MessagePriority.High;
// Add certificate to a signer.
CmsSigner signer = new CmsSigner(new X509Certificate2("C:\\mycert.pfx", "pass"));
signer.IncludeOption = X509IncludeOption.EndCertOnly;
// Add signer to the message.
message.SmimeEnvelopeAndSignBy(signer);
// Send message using gmail.com.
SmtpClient.SendSsl(message, "smtp.gmail.com", 465, "xxxxx@gmail.com", "pass", SaslMechanism.Login);
// Wait two seconds.
System.Threading.Thread.Sleep(2000);
// Get first unseen mail from gmail inbox which should be that one sent before.
Imap4Client imap = new Imap4Client();
imap.ConnectSsl("imap.gmail.com", 993);
imap.Login("xxxxx@gmail.com", "pass");
imap.Command("capability");
Mailbox inbox = imap.SelectMailbox("inbox");
int[] ids = inbox.Search("UNSEEN");
if (ids.Length > 0)
{
Message firstMessage = inbox.Fetch.MessageObject(Convert.ToUInt32(ids[0]));
Message originalMessage = firstMessage.SmimeDevelopeAndExposeSignature();
// Check the signature. The "true" argument indicates that we don't want to verify the signe's certificates at this time, but only the signature itself.
try
{
originalMessage.Signatures.Smime.CheckSignature(true);
Console.WriteLine("Signature is valid");
SignerInfo si = originalMessage.Signatures.Smime.SignerInfos[0];
Console.WriteLine(si.Certificate.ToString());
}
catch (CryptographicException ex)
{
Console.WriteLine("Signature is not valid... " + ex.Message);
}
}
Console.ReadKey();
}

Komentování je uzavřeno.